Kontakt

Privredno društvo
Emdi term doo & Emdi plus doo
Aranđelovac-Srbija

MB: 21010731
PIB: 108495654

Direktor i vlasnik Slađana Marković 

Telefoni:

office: 034.701.668 (od 8 do 16 h)

fax: 034.713.289 (od 8 do 16 h)

Direktor: mob: 060.5.259.199 (od 8 do 16 h)

Generalni menadžer: mob: 063.259.199 (od 8 do 16 h)

Tehnička služba: 062.16.70.333 (od 8 do 16 h)

Proizvodni pogon je udaljen 8 km od Aranđelovca.

E-mail:
emditerm@gmail.com

Skype: Emdi term

Web site: www.samot-emdi.com