Proizvodi‎ > ‎

Šamotni proizvodi za prodaju u gvožđarama

Nudimo saradnju svim gvožđarskim radnjama.

U ponudi imamo: 
  • Šamotne opeke za šporete (komplet opeka od pet komada)
  • Šamotne opeke za šporete (SD komplet opeka od tri komada)
  • Šamotne opeke za sve vrste čarobnih peći 
  • Šamotne opeke za sve vrste peći po zahtevu kupaca 
  • Šamotni setovi za zidanje šamotnih opeka i popravku šamotnih ložišta i spajanje dimnjačkih cevi 
  • Vatrostalni kitevi za zidanje šamotnih opeka 
  • Vatrostalni betoni za trajnije saniranje oštećenja u svim ložištima 
  • Vodeno staklo 
  • Šamotno brašno 
Naše proizvode dopremamo do kupaca. Proizvodi iz naše ponude su upakovani u pojedinačnu ambalažu spremnu za pojedinačnu prodaju krajnjim korisnicima. Prihvatamo svaki namerni ili nenamerni lom i svaku reklamaciju kupaca.