Proizvodi‎ > ‎

Turske peći

Projektujemo i izradjujemo sve vrste turskih peći svih veličina i oblika sa ložištem ispod poda peći. Takodje je moguće proizvesti i ozidati tursku peć gde se žar nalazi unutar peći. Projektujemo i izrađujemo i pekarske peći nepravilnih oblika ili oblika kakav kupac zahteva. To su takozvane krušne peći. Na Vaš poziv dolazimo na lice mesta u najkraćem mogućem roku. Dajemo korisne savete i prihvatamo vaše sugestije sve u cilju što boljeg rada pekarskih peći na drva. 

https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-14.jpg https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-13.jpg
https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-12.jpg https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-11.jpg
https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-10.jpg 
https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-8.jpg https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-7.jpg
https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-4.jpg https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-3.jpg
https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-2.jpg  
https://sites.google.com/site/samotemdiarandelovac/proizvodi/turske-peci/Turske-peci-1.jpg